>n %>()," ") ngaygui=chuanngay(today(0)) homnay = ngaygui & " " & today(1) & " " & today(2) End Function Function checkNotice(username) dim rsF,dangnhaplancuoi,tinnhan, thongbao thongbao = "" dangnhaplancuoi = GetValue("tblThanhVien","dangnhaplancuoi","tendangnhap='"&username&"'") tinnhan = count_max("tblTinNhan","id","(nguoinhan='"&username&"' or nguoinhan='"&all&"') and ngaygui>#"&dangnhaplancuoi&"#") if tinnhan>0 then thongbao = thongbao & "Co " &tinnhan& " tin nhan moi tu Admin Shop\r\n" session("tinnhan")=tinnhan end if checkNotice = thongbao End Function Function FormatDescription(txtDescription) dim txtDes,pos txtDes = txtDescription if txtDes<>"" then txtDes=replace(txtDes,vbCrLf,"") txtDes=replace(txtDes,"""","") txtDes=replace(txtDes," "," ") txtDes=replace(txtDes," "," ") if len(txtDes)>250 then pos = InStr(250,txtDes," ") if pos>=250 then txtDes = left(txtDes,pos-1) end if end if FormatDescription = txtDes End Function %>uoi","tendangnhap='"&username&"'") tinnhan = count_max("tblTinNhan","id","(nguoinhan='"&username&"' or nguoinhan='"&all&"') and ngaygui>#"&dangnhaplancuoi&"#") if tinnhan>0 then thongbao = thongbao & "Co " &tinnhan& " tin nhan moi tu Admin Shop\r\n" session("tinnhan")=tinnhan end if checkNotice = thongbao End Function Function FormatDescription(txtDescription) dim txtDes,pos txtDes = txtDescription if txtDes<>"" then txtDes=replace(txtDes,vbCrLf,"") txtDes=replace(txtDes,"""","") txtDes=replace(txtDes," "," ") txtDes=replace(txtDes," "," ") if len(txtDes)>250 then pos = InStr(250,txtDes," ") if pos>=250 then txtDes = left(txtDes,pos-1) end if end if FormatDescription = txtDes End Function %> Tin khuyến mãi Tháng 4/2020
mitsubishi trion
giới thiệu
trang chu
dich vụ
video clip
Đăng ký lái thử xe
Đăng ký lái thử xe
ảnh banner
ảnh banner
Lái thử xe
SẢN PHẨM
TIN TỨC
BẢNG GIÁ XE
liên hệ
Khuyến mại tháng 12/2020
ảnh banner
ảnh banner
iv>
Lái thử xe
SẢN PHẨM
TIN TỨC
BẢNG GIÁ XE
liên hệ
Khuyến mại tháng 12/2020
ảnh banner
ảnh banner

Tin tức

Tin khuyến mãi Tháng 4/2020

Đăng lúc 12:06 ngày 04/04/2017 | Lượt xem 1843

Tin khuyến mãi Tháng 4/2020

Bảng giá và chương trình khuyến mại tháng 4 của Mitsubishi Hải Phòng

Với mong muốn đem đến nhiều niềm vui và không khí lễ hội hoa anh đào cùng quý khách hàng, Mitsubishi Motors sẽ dành tặng những món quà đặc biệt trong sự kiện “Sakura Matsuri, Rộn ràng sắc hoa - Niềm vui lan toả” trong tháng 4 này. Quý khách hàng có cơ hội sở hữu những sản phẩm thật chất với nhiều ưu đãi từ chương trình sự kiện “Sakura Matsuri, Rộn ràng sắc hoa - Niềm vui lan toả”.

* Chi tiết chương trình khuyến mãi như sau:

- Khách hàng khi mua xe trong tháng 4 sẽ có cơ hội nhận được quà tặng Sakura trị giá 8 triệu ( Riêng dòng All New Pajero Sport Gasoline 4x2 AT, quà tặng lên tới 80 triệu).

- Thời gian áp dụng: từ 01/04/2020 đến 30/4/2020

Với mong muốn đem đến nhiều niềm vui và không khí lễ hội hoa anh đào cùng quý khách hàng, Mitsubishi Motors sẽ dành tặng những món quà đặc biệt trong sự kiện “Sakura Matsuri, Rộn ràng sắc hoa - Niềm vui lan toả” trong tháng 4 này. Quý khách hàng có cơ hội sở hữu những sản phẩm thật chất với nhiều ưu đãi từ chương trình sự kiện “Sakura Matsuri, Rộn ràng sắc hoa - Niềm vui lan toả”.

* Chi tiết chương trình khuyến mãi như sau:

 - Khách hàng khi mua xe trong tháng 4 sẽ có cơ hội nhận được quà tặng Sakura trị giá 8 triệu ( Riêng dòng All New Pajero Sport Gasoline 4x2 AT, quà tặng lên tới 80 triệu).

  - Thời gian áp dụng: từ 01/04/2020 đến 30/4/2020

  * Chi tiết giá trị ưu đãi:

 

MIRAGE

CHI TIẾT VỀ MIRAGE    |   ĐĂNG KÝ LÁI THỬ   |    BÁO GIÁ CHI TIẾT

ên bản

Giá bán lẻ đề xuất
(triệu VNĐ)

Giá đặc biệt tháng 4
(triệu VNĐ)

Quà tặng khi mua xe

Quà tặng sự kiện Sakura

MT

448

413

Phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu VNĐ

Quà tặng Sakura trị giá 8 triệu

CVT

522

490 (*)

   (*) Ngoại trừ một số màu xe, vui lòng liên hệ đại lý để biết thông tin chi tiết. 

 

ATTRAGE

CHI TIẾT VỀ ATTRAGE   |   ĐĂNG KÝ LÁI THỬ   |    BÁO GIÁ CHI TIẾT

Phiên bản

Giá bán lẻ đề xuất
(triệu VNĐ)

Giá đặc biệt tháng 4
(triệu VNĐ)

Quà tặng khi mua xe

Quà tặng sự kiện Sakura

MT

492

457

Phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu VNĐ

Quà tặng Sakura trị giá 8 triệu

CVT

543

518 (*)

   (*) Ngoại trừ một số màu xe, vui lòng liên hệ đại lý để biết thông tin chi tiết.

 

OUTLANDER SPORT

CHI TIẾT VỀ OUTLANDER SPORT    |   ĐĂNG KÝ LÁI THỬ   |    BÁO GIÁ CHI TIẾT

Phiên bản

Giá bán lẻ đề xuất
(triệu VNĐ)

Quà tặng khi mua xe

Quà tặng sự kiện Sakura

CVT Premium

978

Bộ phụ kiện trị giá 40 triệu VNĐ(*) 

Quà tặng Sakura trị giá 8 triệu

 Bộ phụ kiện trị giá 40 triệu bao gồm(*): (1) Ốp trang trí cản trước, (2) Ốp trang trí cản sau, (3) Ốp bảo vệ cửa sau, (4) Bộ DVD tích hợp GPS, (5) Camera hành trình, (6) Camera lùi, (7) Màn hình hàng ghế sau.

 

 (**) Gói bảo hiểm toàn diện 1 năm bao gồm Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (không áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải) + Bảo hiểm thân xe  

 

 

OUTLANDER 

 CHI TIẾT VỀ OUTLANDER     |   ĐĂNG KÝ LÁI THỬ   |    BÁO GIÁ CHI TIẾT

         Phiên bản               

Giá bán lẻ đề xuất
(triệu VNĐ)

Giá đặc biệt tháng 4 
(triệu VNĐ)

Quà tặng khi mua xe

Quà tặng sự kiện Sakura

2.0 STD

975

950

Bộ phụ kiện bodykit + Bộ phụ kiện (*) 

Quà tặng Sakura trị giá 8 triệu

2.0 CVT (2016)

1.123

1.048

Bộ phụ kiện bodykit + Gói bảo hiểm toàn diện 1 năm (**) hoặc Phiếu nhiêu liệu 20 triệu

 

2.0 CVT (2017)

1.123

 -

2.4 CVT (2017) 

1.275

1.250

Bộ phụ kiện bodykit + Gói bảo hiểm toàn diện 1 năm (**) hoặc Phiếu nhiêu liệu 20 triệu

 (*) Bộ phụ kiện của Outlander 2.0 STD trị giá 18 triệu đồng, bao gồm DVD, camera lùi, camera hành trình 

 (**) Gói bảo hiểm toàn diện 1 năm bao gồm Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (không áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải) + Bảo hiểm thân xe

 

PAJERO SPORT

CHI TIẾT VỀ PAJERO SPORT   |   ĐĂNG KÝ LÁI THỬ   |    BÁO GIÁ CHI TIẾT

Phiên bản

Giá bán lẻ đề xuất
(triệu VNĐ)

Giá đặc biệt tháng 4
(triệu VNĐ)

Quà tặng khi mua xe

Quà tặng sự kiện Sakura

Diesel 4x2 MT

804

784

Gói bảo hiểm toàn diện 1 năm(*) hoặc Phiếu nhiêu liệu 10 triệu

Quà tặng Sakura trị giá 8 triệu

Gasoline 4x2 AT

982

932

  (*) Bảo hiểm toàn diện bao gồm bảo hiểm thân vỏ và Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc (không áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải) 


   

ALL NEW PAJERO SPORT

CHI TIẾT VỀ ALL NEW PAJERO SPORT   |    ĐĂNG KÝ LÁI THỬ   |    BÁO GIÁ CHI TIẾT

Phiên bản

Giá bán lẻ đặc biệt
(triệu VNĐ)

Quà tặng khi mua xe

Quà tặng sự kiện Sakura

Gasoline 4x2 AT

1.329

Bộ phụ kiện(*)

Quà tặng Sakura lên tới 80 triệu

Gasoline 4x4 AT

1.488

Bộ phụ kiện (*) + Gói bảo hiểm (**)

Quà tặng Sakura trị giá 8 triệu

  (*) Bộ phụ kiện  ALL NEW PAJERO SPORT bao gồm: (1) Ốp cản trước, (2) Ốp cản sau, (3) Cánh lướt gió sau.

 (**) Bảo hiểm toàn diện bao gồm bảo hiểm thân vỏ và Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc (không áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải). 

 

PAJERO 

CHI TIẾT VỀ PAJERO    |   ĐĂNG KÝ LÁI THỬ   |    BÁO GIÁ CHI TIẾT

Phiên bản

Giá bán lẻ đề xuất
(triệu VNĐ)

Quà tặng khi mua xe

3.0

2.120

Ưu đãi đặc biệt từ đại lý

 

 

 

TRITON

CHI TIẾT VỀ TRITON    |   ĐĂNG KÝ LÁI THỬ   |    BÁO GIÁ CHI TIẾT

Phiên bản

Giá bán lẻ đề xuất
(triệu VNĐ)
 

Giá đặc biệt tháng 4
(triệu VNĐ) 

Quà tặng khi mua xe

Quà tặng sự kiện Sakura

4x4.AT MIVEC

785

-

 -

Quà tặng Sakura trị giá 8 triệu

x2 AT MIVEC

700

-

Phiếu bảo dưỡng trị giá 28 triệu VNĐ hoặc Qùa tặng tiền mặt trị giá 28 triệu VNĐ

4x4.MT (2017)

690

630

 -

4x2.AT

630

610

Phiếu bảo dưỡng trị giá 28 triệu VNĐ hoặc Qùa tặng tiền mặt trị giá 28 triệu VNĐ

4x2.MT (2017)

596

576

Phiếu bảo dưỡng trị giá 20 triệu VNĐ hoặc Qùa tặng tiền mặt trị giá 20 triệu VNĐ

 


Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn:

DANH MỤC SẢN PHẨM
Bảng giá xe
Hỗ trợ Online
Ms. Nhung
Sản phẩm xem nhiều
Liên kết
 Thống kê
  • Hôm qua: 190
  • Hôm nay: 22
  • Tuần này: 22
  • Tuần trước: 1202
  • Tháng này: 1850
  • Tháng trước: 4086
  • Số lượt truy cập: 402114
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Tư vấn-Kinh nghiệm | Khuyến mại | Tin tức | Tuyển dụng | Video Clip | Liên hệ